VERİ SORUMLUSU TARAFINDAN AYDINLATMA METNİ

 1. AMAÇ

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Arwell Dış Ticaret Limited Şirketi, Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile Sitemizi kullanan; ziyaret eden, bizimle iletişime geçen, üye olan ya da olmayan, sipariş veren ya da vermeyen, tüm ziyaretçilerimizin, kullanıcılarımızın, üyelerimizin ve müşterilerimizin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

 1. TANIMLAR

Bu Politikada geçen;

 1. KAPSAM

Bu Aydınlatma Metni www.viomihome.com (“Site”) ve bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanacak tüm kullanıcılar ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metni haricinde Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Site müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Arwell’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Ünvan Arwell Dış Ticaret Limited Şirket
Adres YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL
Telefon 02166223232
E-posta info@viomihome.com
Web site https://www.viomihome.com

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, Arwell tarafından internet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilmiş olan amaçlar doğrultusunda doldurmuş olduğunuz formlar vasıtasıyla otomatik yolla toplanmaktadır. Çerezler (cookie) hakkında detaylı bilgi için Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

 1. KANUN UYARINCA ARWELL’İN KİŞİSEL VERİLERİNİZİ AÇIK RIZA OLMAKSIZIN İŞLEYEBİLECEĞİ HALLER

KVKK 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 1. ARWELL KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz,

 1. ARWELL İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI YERLER VE AKTARIM AMACI 

Elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına, araştırma şirketlerine, çağrı merkezlerine, şirket iştiraklerimize ve kanunen yetkili kamu kurumları ile özel kişilere KVKK’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Arwell’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

Arwell’e iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, aşağıda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir.

Veri Sorumlusu ARWELL DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL
Telefon: 02166223232
E-posta  info@viomihome.com
Web https://www.viomihome.com

 

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Arwell, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli, teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

Bu kapsamda; Arwell, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta ve şifreleme yöntemleri kullanmaktadır.

 1. VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

Arwell, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel verileri o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Arwell uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Sitenin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Sitemizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımız ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.