1. AMAÇ

Bu dokümanda veri sorumlusu sıfatıyla Arwell Dış Ticaret Limited Şirket’e ait aşağıda belirtilen internet sitesine yapacağınız ziyaretlerle ve açık rıza beyanları ile toplanan kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararlarına uygun olarak nasıl bir politikayla işlediğimiz yer almaktadır.

 1. KAPSAM

Bu politika www.viomihome.com (“Site”) ve bu Site’de sunulan hizmetlerden yararlanacak tüm kullanıcılar (“Kullanıcı”) ile Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

 1. TANIMLAR

Bu Politikada geçen;

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz (sizi tanımlayan veya tanımlanmanıza olanak sağlayan her türlü bilgiyi), otomatik yahut otomatik olmayan yollarla elektronik ortamda; açık rıza, sözleşmenin ifası ve/veya kurulması ve meşru menfaat hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Sitemizin sunduğu hizmetler ve faaliyet konusu çerçevesinde; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel şekilde; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve de ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek sureti ile işlenmektedir.

Sitemizi kullanan; ziyaret eden, bizimle iletişime geçen, üye olan ya da olmayan ve sipariş veren ya da vermeyen tüm kullanıcılarımızın; din, mezhep, etnik köken; sağlık, genetik, cinsel hayat; dernek, vakıf sendika ve benzeri üyeliklerine ilişkin özel nitelikli kişisel verileri tarafımızca hiçbir koşul altında işlenmemektedir.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Site müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatını haiz olan Arwell’a ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Ünvan Arwell Dış Ticaret Limited Şirket
Adres YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL
Telefon 02166223232
E-posta info@viomihome.com
Web site https://www.viomihome.com

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Arwell kişisel verilerinizi, (i) Arwell’e ait https://www.viomihome.com uzantılı web sitesini ziyaret ettiğinizde kullanılan çerez (cookies) uygulamaları ile dolaylı olarak; Sitemizde yer alan bizimle iletişime geçmeniz için “İletişim Formu”nu doldurmanız durumunda doğrudan tarafınızca açıklanması suretiyle elde etmektedir.

Süreçlerimiz Kişisel Veri İşleme Amacımız
Arwell ’in Sitelerine yapacağınız ziyaretlerde kullanılmakta olan ve güvenirliği genel kabul gören üçüncü kişilere ait çerez (cookies) uygulamalarıyla kişisel verilerinizi aktarıyorsunuz. Çerezlerle ilgili detaylı bilgiye Arwell Çerez Aydınlatma Metninde ulaşabilirsiniz. Sitelerimizi iyileştirmek, ziyaretçilerin tercihlerini takip ederek ilgi alanlarına uygun ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi ziyareti sunmak, Sitelerimizin sık kullanılan bölümlerini tanımlayarak Sitelerimizin ziyaretçilerinin ihtiyaçlarına göre şekillendirmek ve hizmetlerimizi geliştirmek, tanıtım ve dijital pazarlamaya yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.
Sitelerimizde yer alan “İletişim Formu”nu kendi rızanız ile doldurmak suretiyle bize kişisel verilerinizi aktarıyorsunuz. Ad-soyad-eposta- telefon- iletişim bilgileri kısaca kimliğinize ve hakkında soru sorduğunuz ürünü doğrulamaya yönelik bilgilere ihtiyaç duyabiliriz. Arwell’e iletmiş olduğunuz taleplerinizin cevaplandırılmasına, bu hususlarda sizlerle yeniden iletişime geçmeye, müşteri memnuniyetleri süreçlerini yönetmeye yönelik meşru menfaatlerimiz gereği işlenmektedir.

 

 1. SOSYAL AĞLARA BAĞLANTI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE AİT SİTE, ÜRÜN VE HİZMETLER

Arwell, https://www.viomihome.com uzantılı Sitemiz üzerinden Facebook, Linkedln Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal ağlara bağlantı sağlayabilirsiniz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde bu bağlantılar varsayılan olarak devre dışı olup; Kullanıcılarımız bu sosyal ağlara bağlantıyı tercih etmediğiniz sürece, web sitemiz aracılığıyla bu sosyal ağlara herhangi bir veri gönderilmeyecektir. İlgili bağlantıya tıklayarak sosyal ağı aktif hale getirdiğiniz takdirde Kullanıcılarımız tekrar devre dışı bırakana veya çerezleri silene kadar bu bağlantılar aktif kalacaktır. Bağlantının aktif hale gelmesinden sonra sosyal ağı kullanıp kullanmamanıza bakılmaksızın veri toplanabilir. Bahse konu sosyal ağların topladığı verilerin içeriği ve kapsamı, ilgili sosyal paylaşım siteleri tarafından belirlendiğinden; Arwell’in, bu ağlar üzerinde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır.  Bu nedenle bu sosyal ağlar aracılığıyla toplanan verilerinizin işlenme şartları bakımından ilgili sosyal ağın veri koruma politikalarını kontrol ederek ayarlarınızı düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, Sitemizi kullanan; ziyaret eden, bizimle iletişime geçen, üye olan ve sipariş veren olsun ya da olmasın, tüm kullanıcılarımızın daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatabilmek amacıyla kullanılan çerezler bulunmaktadır. Çerezlere ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerez Politikamızdan erişebilirsiniz.

İş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, cinsiyet, adres, meslek, eğitim, medeni durum, üyenin tüm alışveriş bilgileri, müşteri işlem bilgileriniz sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler, uygulama üzerindeki gezinme ve tıklama bilgileri, uygulamayı açtığı lokasyon bilgileri, alışverişindeki ürün bilgileri) sizlerden talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde https://www.viomihome.com’ın mobil ya da web uygulamasında kaydedilebilmektedir

Arwell’e ait internet siteleri, platform ve uygulamaları, üçüncü kişilere ait internet sitesi, hizmet ve ürünlere ilişkin linkler içerebilir. Söz konusu linkler, üçüncü kişilere ait gizlilik politikalarına tabi olup, üçüncü kişiler ve üçüncü kişilere ait siteler Şirket’ten bağımsızdır ve Şirket hiçbir surette üçüncü kişilerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmayacaktır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Arwell, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli, teknik ve idari tedbirleri almak ve uygulamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

Bu kapsamda; Arwell, kişisel verilerin yetkisiz şekilde erişilmesini ve kullanılmasını engellemek amacıyla gerekli teknolojileri kullanmakta, kişisel verileri sınırlı erişime sahip bilgisayar sistemlerinde depolamakta ve şifreleme yöntemleri kullanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Arwell, müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak ilgili müşterimizin açık rızası olmaksızın kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Arwell’e başvurarak, kendileriyle ilgili,

Arwell’e iletilen talepler 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, aşağıda belirtilen yöntemlerle iletilebilecektir. Arwell, söz konusu talepleri 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Arwell’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Veri Sorumlusu ARWELL DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Adresi YALI MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:45 MALTEPE-İSTANBUL
Telefon: 02166223232
E-posta  info@viomihome.com
Web https://www.viomihome.com

Yukarıda sayılan yollarla yapılan başvurularda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur:

 

 1. DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerinizi bu aydınlatma metnin de şeffaflıkla paylaşmaya çalıştığımız bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri zaman zaman güncelleyebileceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi bildiririz.

 1. VERİLERİN SAKLANMASI VE SİLİNMESİ

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca Sitemizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda, Sitemizin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımız ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekmektedir. Kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması halinde yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.